Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.7. Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask. Det kan være behov for å endre retnings­linjene fordi behandling er «utdatert» eller at det er behov en prosess med vurdering av ny, ofte kostbar kreftbehandling.

Nasjonale retningslinjer for spiserørskreft vil oppdateres etter følgende prosess:

  • NGICG melder fra til Helsedirektoratet om behov for å endre retningslinjene
  • Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité med representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet
  • De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på www.helsedirektoratet.no

Innholdet i Nasjonale retningslinjer for spiserørskreft vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres.

Siste faglige endring: 28. juni 2022