Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og åpen måte.

I disse retningslinjene har man benyttet følgende graderingsmodell for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på.

Gradering av kunnskapsgrunnlaget

Studietype

Evidensnivå

Gradering av anbefalinger

Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av randomiserte kontrollerte studier.

Nivå 1a

A

Kunnskap som bygger på minst én randomisert kontrollert studie.

Nivå 1b

Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering.

Nivå 2a

B

Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet kvasi‑eksperimentell studie uten randomisering.

Nivå 2b

Kunnskap som bygger på godt utformede ikke eksperimen­telle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case-studier.

Nivå 3

C

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter

Nivå 4

D

I disse retningslinjene er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene gradert.

Siste faglige endring: 28. juni 2022