Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Postoperativt regime

Postoperativt kan pasienten begynne å drikke etter kort tid. Tidlig enteral ernæring via jejunumkateter eller nasoduodenal sonde reduserer postoperativ morbiditet (lunge­komplika­sjoner og anastomoselekkasje) (Peng, Cai, Niu, & Chen, 2015) . En amerikansk registerstudie viste at jejunumkateter ikke øker antall reinnleggelser, men er assosiert med lavere mortalitet (Zheng et al., 2021). Med epidural smertelindring kan pasientene mobiliseres nærmest umiddelbart. ERAS protokoller for perioperativ behandling benyttes ved stadig flere sentre.

Anbefaling

Etter reseksjon av spiserøret bør pasientene få tidlig enteral ernæring (evidensgrad B).

Siste faglige endring: 28. juni 2022