Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Patologi – Besvarelse av spiserørsresektater

Opplysninger på remissen som følger preparatet

 • Neoadjuvant behandling: ja/nei
 • Hva resektatet omfatter: bare spiserøret eller spiserøret og del av magesekk
 • Tumors lokalisasjon
 • Innhold i eventuelle separate glass

Håndtering av preparatet før fiksering

Oppklipping av resektatet og oppspenning på korkplate. Dersom resektatet består av både spiserøret og magesekk, bør magesekken klippes opp langs curvatura major og langs stiftede reseksjonsrender.

Håndtering av preparatet etter fiksering

Det anbefales å fotografere resektatet og tegne inn/markere snittuttak.

Snittuttak utføres etter anbefaling i «Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster»

Besvarelse fra patologen bør inneholde følgende opplysninger

 • Tumors lokalisasjon, bare i spiserøret eller både i spiserøret og magesekk, evt. hvor stor andel av tumor er lokalisert i magesekk
 • Tumors histologiske type, plateepitelkarsinom, adenokarsinom eller annet
 • Mikrosatelitt instabilitet (MSI) eller «mismatch repair protein» (MMR), PD-L1 status etter CPS- og eventuelt TPS-gradering og Epstein-Barr virus (EBV) undersøkes etter forespørsel fra kliniker
 • Differensieringsgrad
 • Tumors største diameter på overflaten
 • Infiltrasjonsdybde
 • Avstand til proksimale og distale reseksjonsrand
 • Avstand til sirkumferent reseksjonsrand i spiserøret, evt. langs curvatura major og/eller minor i magesekk
 • Tumorinfiltrasjon i kar/perinevralt
 • Antall lymfeknuter med metastaser/totalt antall lymfeknuter
 • Regresjonsgrad etter neoadjuvant behandling (ulike klassifiseringssystemer, eks. CAP (Burgart, Chopp, & Jain, 2021))
 • SNOMED/NORPAT-kode
 • TNM-klassifisering (8. utgave) (Brierley et al., 2017)

Konferer for øvrig «Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 3. utg. (versjon 5.0 – 2018) Oslo: Den norske patologforening; 2018» (Den norske patologforening, 2018).

Siste faglige endring: 28. juni 2022