Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Komplikasjoner

Totalt finner man komplikasjoner hos 30–65 % etter reseksjon av spiserøret. De hyppigste komplikasjonene er pneumoni hos inntil 30 % og plevravæske. Anastomoselekkasje fore­kom­mer i 1–24 %, lymfelekkasje 1–2 % og recurrensparese 1–2 %. En metaanalyse viste lavere forekomst av anastomoselekkasje ved såkalt prekondisjonering av magesekkrøret. Det foreligger imidlertid ingen randomiserte studier og prekondisjonering er foreløpig lite utbredt (Michalinos et al., 2020). Sykehusmortalitet er rapportert fra 2–10 %, bør være under 5 %. Ved bruk av magesekk som spiserørsubstitutt er en del pasienter plaget med magesekkretensjon. Det er lite dokumentasjon for at pyloru­plastikk reduserer postoperativ interpronatretensjon (Cheung, Siu, & Wong, 1987) .

Siste faglige endring: 28. juni 2022