Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

Nytt i denne utgaven av Handlingsprogrammet for spiserørkreft

  1. Handlingsprogrammet er oppdatert med de senest tilgjengelige data fra Kreft og Kvalitetsregister
  2. Histopatologisk vurdering er mer utførlig presentert, inkludert omtale av molekylær undersøkelse
  3. Thorakolaparoskopiske teknikker og evidensgrunnlaget for valg av tilgang er utførlig omtalt
  4. Det foreligger en omfattende omtale av lymfeknutemetastasering og lymfadenektomi. Dette inkluderer en oppsummering av tilgjengelig evidens og en anbefaling omkring omfang av lymfadenektomi.
  5. Det foreligger en mer utførlig omtale av både perioperativ og palliativ stråle og/eller kjemoterapi. Dette inkluderer nyere behandlingsformer som immunterapi samt krav til differensiert behandling.

Siste faglige endring: 28. juni 2022