Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.1. Barretts øsofagus med lavgradig dysplasi

Barretts øsofagus (BØ) er en premalign tilstand som disponerer for høygradig dysplasi (Tis, HGD) og adenokarsinom (AK) i spiserøret, antall pasienter med kreft er økende. For å stille diagnosen må forandringene ved gastroskopi være av minst 1 cm lengde og inneholde den typiske intestinale metaplasien ved histopatologisk undersøkelse.

Ved gastroskopi må CM-klassifikasjonen anvendes (Praha kriteriene), der C er sirkulær og M maksimal utbredelse. Funnet må dokumenteres med et bilde der også lokaliserte forandringer innenfor BØ dokumenteres og angis i cm fra tannrekken.

Det skal tas 4-kvadrant biopsier hver 2. cm innenfor BØ på nummererte glass.

Ved fravær av dysplasi skal BØ med lengde 1–3 cm kontrolleres etter 5 år, 3–10 cm etter 3 år. Om BØ lengde er ≥10 cm skal pasienten henvises til et ekspertsenter, i praksis regionsykehus som gjør spiserørskirurgi. Etter fylte 75 år uten forekomst av dysplasi, er det ikke nødvendig med fortsatt endoskopisk overvåking. Ved uviss (indefinite) dysplasi tas kontroll biopsier etter 6 mndr med optimalisert refluksbehandling (PPI).

Alle synlige forandringer innenfor BØ skal reseseres for å oppnå optimal histopatologisk staging. Funn av lavgradig dysplasi (LGD) bekreftet av en en erfaren GI-patolog, anbefales kontrollert etter seks måneder. Om dysplasi da ikke kan bekreftes, anbefales en ny kontroll etter ett år, og etter to negative kontroller standard overvåking, dvs avhengig av BØs lengde. Om derimot LGD bekreftes, skal pasienten tilbys radiofrekvensablasjon (RFA) (di Pietro, Fitzgerald, & BSG Barrett's guidelines working group, 2018; Phoa et al., 2014; Weusten et al., 2017).

Siste faglige endring: 28. juni 2022