Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.6. ILP

ILP (isolated limp perfusion) med tumornekrosefaktor (TNF) og melfalan utføres ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og kan være effektiv preoperativ behandling for å minske størrelsen av ekstremitetslokaliserte bløtvevssarkom slik at amputasjon kan unngås. Erfaringer viser at opptil 75 % kan ha nytte av behandlingen.  Metoden er ikke vurdert iNye Metoder.

Anbefalinger:

  • Det anbefales at gjeldende protokoller og handlingsprogram følges, for eksempel fra Skandinavisk sarkomgruppe (www.ssg-org.net).
  • Ved høygradig maligne bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus anbefales postoperativ strålebehandling uavhengig av margin ved alle dypt beliggende svulster og etter marginal og intralesjonell margin uavhengig av dybde.
  • Postoperativ strålebehandling anbefales etter intralesjonell margin ved bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus, uavhengig av malignitetsgrad, og i andre kliniske situasjoner der lokalt residiv medfører høy sannsynlighet for mutilerende kirurgisk behandling.
  • Preoperativ strålebehandling kan vurderes i stedet for postoperativ behandling ved bløtvevssarkomer i ekstremiteter og trunkus.
  • Definitiv strålebehandling bør vurderes ved Ewing sarkom dersom kirurgi blir mutilerende, og ved andre bensarkomer dersom kirurgi ikke er mulig.
  • Pre- eller postoperativ strålebehandling skal som hovedregel ikke gis ved abdominalt, retroperitonealt eller gynekologisk sarkom.
  • Alle barn med sarkom, og voksne pasienter med sarkom i spesielle lokalisasjoner, skal vurderes for protonbestråling.
  • Regional varmebehandling skal kun tilbys innen kliniske studier.

Siste faglige endring: 28. februar 2022