Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.7. Nasjonalt handlingsprogram – 4. utgave (2/2022 – IS-3028)

Utgaven fra 2018 er revidert av følgende arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet:

 • Kjetil Boye (leder) – onkolog
 • Heidi Knobel – onkolog
 • Annja Viset – radiolog
 • Thomas Kilvær – onkolog
 • Olga Zaikova – ortoped
 • Kirsten Sundby Hall – onkolog
 • Bodil Bjerkehagen – patolog
 • Toto Hølmebakk – gastrokirurg
 • Ayca M. Løndalen – nukleærmedisiner
 • Heidi Glosli – barneonkolog
 • Tone Skeie-Jensen – gynekolog
 • Hans Kristian Haugland – patolog
 • Nina L. Jebsen – onkolog
 • Anders Sund – ortoped
 • Karin Frydenberg – fastlege

I tillegg ga følgende fagpersoner faglige bidrag til oppdateringen:

 • Øyvind Bruland – onkolog
 • Ingeborg Taksdal – radiolog

Siste faglige endring: 28. februar 2022