Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.6. Nasjonalt handlingsprogram – 3. utgave (4/2018 – IS-2697)

Utgaven fra 2015 ble gjennomgått og oppdatert (2017/2018) av følgende fagpersoner:

 • Olga Zaikova (leder) – ortoped
 • Kjetil Boye – onkolog
 • Kirsten Sundby Hall – onkolog
 • Ingeborg Taksdal – radiolog
 • Bodil Bjerkehagen – patolog
 • Nina Jebsen – onkolog
 • Toto Hølmebakk – gastrokirurg
 • Ayca M. Løndalen – nukleærmedisiner
 • Heidi Glosli – barneonkolog
 • Tone Skeie-Jensen – gynekologisk sarkom

I tillegg var det fagpersoner som ga faglige bidrag til oppdateringen:

Fra OUS

 • Stephan Stoldt – gastrokirurg
 • Jan Peter Poulsen – onkolog
 • Øyvind Bruland – onkolog
 • Charlott Maria Våde – sykepleier
 • Merethe Lia Johansen – fysioterapeut
 • Marit Gudim – sosionom
 • Hege Thorsrud – Klinisk ernæringsfysiolog
 • Trine Thoresen – sekretær

Fra Haukeland universitetssykehus

 • Hans Kristian Haugland – patolog
 • Clement Trovik – ortoped
 • Svein Halvorsen – radiolog

Fra St Olavs hospital

 • Heidi Knobel – onkolog
 • Trond Viset – patolog
 • Annja Viset – radiolog

Fra Universitetssykehuset i Nord-Norge

 • Vidar Isaksen – patolog
 • Eivind Smeland – onkolog

Siste faglige endring: 28. februar 2022