Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Nasjonalt handlingsprogram – 1. utgave (6/2012 – IS-1980)

Den første utgaven av nasjonale retningslinjer for sarkom ble skrevet av en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk sarkomgruppe, samt andre relevante fagpersoner. Arbeidsgruppen besto av følgende personer:

 • Sigmund Skjeldal (ortoped), Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet
 • Kirsten Sundby Hall (onkolog), Onkologisk avd., Radiumhospitalet
 • Ingeborg Taksdal (radiolog), Avd for radiologi og nukleærmedisin, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo Universitetsklinikk, Radiumhospitalet.
 • Ayca M. Løndalen, Nukleærmedisinsk avd, Radiumhospitalet
 • Bodil Bjerkehagen (patolog), Patologiklinikken, Radiumhospitalet
 • Stephan Stoldt, Kirurgisk avdeling, Radiumhospitalet
 • Olga Zaikova (ortoped) Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet
 • Ole-Jacob Norum (ortoped), Kirurgisk klinikk, Radiumhospitalet.
 • Gunnar B. Kristensen (gynekolog), Avd for gynekologisk kreft, Radiumhospitalet
 • Heidi Glosli (barneonkolog), Barneklinikken, Rikshospitalet
 • Annja Viset (radiolog), Klinikk for Bildediagnostikk, Seksjon for Muskel-/skjelett radiologi, St. Olavs hospital
 • Clement Trovik (ortoped), Kreftavdelingen/Ortopedisk avd, Haukeland universitetssykehus
 • Svein Halvorsen (radiolog), Radiologisk avd., Haukeland universitetssykehus
 • Eivind Smeland (onkolog), Kreftavd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Trond Viset (patolog), Avd. for Patologi og Medisinsk Genetikk, St. Olavs hospital
 • Odd Monge (onkolog), Senter for ben- og bløtvevssvulster, Haukeland universitetssykehus
 • Nina Jebsen (onkolog), Kreftklinikken, Haukeland Universitetssykehus
 • Hans Kristian Haugland (patolog), Avd. for Patologi, Haukeland universitetssykehus
 • Heidi Knobel (onkolog), Kreftavdelingen, St. Olavs hospital
 • Vidar Isaksen (patolog), Patologisk anatomisk avd., Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Charlott Maria Våde (sykepleier), Radiumhospitalet
 • Synnøve Granlien (sykepleier), Radiumhospitalet
 • Anicken Smith Huun (fysioterapeut), Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 • Merethe Lia Johansen (fysioterapeut), Klinikk for klinisk service, Radiumhospitalet
 • Marit Gudim (sosionom), Radiumhospitalet
 • Hege Thorsrud (klinisk ernæringsfysiolog), Radiumhospitalet
 • Trine Thoresen (sekretær), Kompetansesenter for sarkom, Radiumhospitalet
 • Lene Juvet (forsker), Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Siste faglige endring: 28. februar 2022