Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Fastlegens rolle i diagnostikk og henvisning til pakkeforløp

Fastlegen vil ofte være den første av helsepersonell som møter pasienter med symptomer fra et sarkom. Det kan ofte være tidlig i sykdomsutviklingen, i en fase hvor symptomene er vage og uspesifikke. Å sette symptomer, varighet og funn inn i rett sammenheng er sentralt i den diagnostiske prosessen. Det er laget egne diagnoseveiledere for klargjøring av inklusjonskriteriene i Pakkeforløp for kreft, se Diagnoseveileder sarkom - Helsedirektoratet (Sarkom)

Bensarkom bør mistenkes ved palpabel tumor i knokkel eller ved uklar diagnose og vedvarende dype murrende smerter og nattesmerter uten annen forklaring.

Bløtvevssarkom i ekstremiteter, trunkus eller ØNH-regionen skal mistenkes ved:

  • Alle dype svulster uansett størrelse, immobile mot kontrahert muskulatur.
  • Alle subkutane svulster over 5 cm.
  • Alle malignitetssuspekte svulster som vokser, tilbakefall etter tidligere kirurgi uansett histologi, uvanlige smerter eller andre symptomer.

Retroperitoneale og abdominale sarkomer gir ofte ingen eller kun diffuse plager og er som regel store når de blir oppdaget. Symptomene er ofte vanskelige å skille fra andre abdominale tilstander som smerter, anemi og abdominal oppfylling.

Beslutning om begrunnet mistanke om sarkom og henvisning til pakkeforløp baseres på samlet vurdering av symptomer, objektive kliniske funn og resultater av MR, eventuelt røntgen eller CT-undersøkelse.

Begrunnet mistanke om sarkom i ben og bløtvev i ekstremiteter, trunkus eller øre/nese/hals- region oppstår ved:

  • Suspekt funn på røntgen av skjelett.
  • Malignitetssuspekte forandringer i ben eller bløtvev ved MR.
  • Uventet histologisk diagnose sarkom i kirurgisk preparat, biopsi eller cytologi (FNAC).
  • Klinisk mistanke om tilbakefall hos tidligere sarkompasienter.

Begrunnet mistanke om retroperitoneale eller abdominalt sarkom oppstår ved:

  • Funn av retroperitoneal tumor ved CT- eller MR-undersøkelse uten annen primærtumor.
  • Funn av tumor i viscera hvor sarkom mistenkes radiologisk.
  • Uventet funn av sarkom ved histologisk undersøkelse av fjernet organ.

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til pakkeforløp for sarkom. Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om sarkom, samt eventuelt biopsisvar.

Pakkeforløp sarkom - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 28. februar 2022