Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Fastlegens rolle for pasienter som er i kontrollopplegg etter kurativ behandling for sarkom

Handlingsprogrammet anbefaler at de aller fleste sarkompasienter følges av spesialisthelsetjenesten etter fullført behandling. I enkelte tilfeller vil man likevel ut fra individuelle hensyn overføre kontrollansvaret til fastlegen, eksempelvis ved høy alder og lang reise til nærmeste sarkomsenter. Overføring og oppfølging hos fastlege må trygges gjennom tydelig informasjon og veiledning til pasient og fastlege. Overføringen må ivareta at fastlegene ikke har innkallingsrutiner og pasientens ansvar derfor blir større.

Utover de systematiske kontrollene som er beskrevet i kapittel 10, vil fastlegen fortsatt følge opp disse pasientene som ledd i vanlig klinisk praksis, og enkelte problemstillinger vil være knyttet til kreftsykdommen også utover rutinemessig oppfølging, for eksempel:

  • Følge opp seneffekter etter kirurgi, strålebehandling og medikamentell behandling.
  • Fange opp symptomer på tilbakefall og/eller spredning og henvise tilbake til ny utredning og behandling.

Siste faglige endring: 28. februar 2022