Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Fastlegens rolle for pasienter med sarkom i aktiv behandling

Fastlegens rolle i denne fasen vil variere, alt etter pasientens kliniske situasjon, livssituasjon og avstand til sykehus. Fastlegen bør være tilgjengelig for å bistå i oppfølging av behandlingen der det er hensiktsmessig for pasienten.

Innholdet kan være

  • Smerter og komplikasjoner etter kirurgi.
  • Hematologisk overvåkning mellom eventuelle cytostatikakurer.
  • Håndtere bivirkninger av cytostatisk behandling.
  • Justere smerte og kvalmebehandling.
  • Gi råd om ernæring.
  • Håndtere bivirkninger av strålebehandling.
  • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom.
  • Følge opp sykmelding og utskrivning av resepter.

Fastlegen kan bidra i behandling av angst, depresjon og andre psykiske plager, samt søvnvansker. Fastlegen kan også bidra til ivaretagelse av berørte familiemedlemmer, herunder eventuelle barn, og samarbeide med hjemmetjenesten der dette er aktuelt. Eventuell sykmelding eller forskriving av medikamenter bør skje i regi av den pårørendes fastlege.

Siste faglige endring: 28. februar 2022