Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Sammendrag

Anbefalinger

 1. Minimal intervensjon bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner.
 2. Alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning.
 3. Alle som ønsker å slutte å røyke, bør vurderes med tanke på bruk av legemidler til røykeslutt.

En fempunkts strategi

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler en fempunktsstrategi for intervensjon ved røykeavvenning (The 5 A's: Ask, Assess, Advice, Assist, Arrange). Nivået for intervensjon velges ut ifra tiden som er til rådighet. Henvis til sluttetjenester på slutta.no eller til lokale frisklivssentraler ved behov.

Valg av nivå for intervensjon / Tilgjengelig tid til konsultasjon

Tidsbruk lege

> 5 minutter

> 1 minutt

Ingen tid

Spør (Ask)

Spørre om røykestatus

Spørre om røykestatus

Informasjon på venterommet:

Selvhjelpsmateriell og digital informasjon om sluttetilbud fra Helsedirektoratet og tilbud ved den lokale frisklivssentralen.

Kartlegg (Assess)

Kartlegge:

· ønske om å slutte

· motivasjon for røykeslutt

· utfordringer

· nikotinavhengighet

· tidligere slutteforsøk

Kartlegge ønske om å slutte

Gi råd (Advice)

· Fortelle om viktigheten av å slutte

· Gi hjelp til å sette en sluttedato

· Snakke om abstinenssymptomer

· Snakke om mestringsstrategier

· Fokusere på helsegevinster ved røykeslutt

Gi et klart råd om å slutte, uten å moralisere

 

Hjelp til med (Assist)

· Diskutere bruk av legemidler til røykeslutt, og gi råd om bruk

· Avtale en ny konsultasjon

Foreslå en ny konsultasjon, og avsette tid til å lage en avvenningsplan. Du kan også henvise til frisklivssentral og slutta.no. Del eventuelt ut selvhjelpsmateriell.

 

Avtal oppfølging

(Arrange)

· Avtale ny time ved røykesluttdato

· Sette opp en plan for røyke-avvenningsforsøket

Huske å ta opp temaet røyking neste gang pasienten kommer til time.

 

 

Hjelp til røykeslutt: en modell med fire møter

Tilbud om strukturert hjelp til røykeavvenning bør inneholde minst fire møter/konsultasjoner samt noe oppfølging i etterkant ut ifra behov (1). Nedenfor presenteres en kortfattet modell for fire møter i en røykeavvenningsprosess.

Første møte, før røykeslutt

 • Avtale dato for røykeslutt.
 • Utforske hva som kan bli vanskelig og hvordan det kan håndteres.
 • Snakke om legemidler til røykeslutt.
 • Informere om slutta.no, appen Slutta og den lokale frisklivssentralen. Gi gjerne en brosjyre eller annet skriftlig materiell.

Andre møte, 0–5 dager etter røykeslutt

 • Gi anerkjennelse for røykfrihet.
 • Følge opp bruken av ev legemidler.
 • Utforske ev problemer, for eksempel abstinens, og hvordan man kan forebygge dem.
 • Utforske strategier for røyksug og vanskelige situasjoner.
 • Snakke om helsegevinstene.

Ved en glipp eller sprekk:

 • Normalisere og se på det som en del av læringsprosessen ved å slutte.
 • Identifisere situasjonen for sprekken og legge planer for å hindre/unngå ny glipp/sprekk.
 • Oppmuntre til nytt slutteforsøk.

Tredje møte, 1–3 uker etter røykeslutt

 • Gi ros og anerkjennelse for røykfrihet.
 • Følge opp bruken av ev legemidler.
 • Utforske ev problemer og finne løsninger.
 • Snakke om vektøkning, kosthold og fysisk aktivitet ved behov.

Ved en glipp eller sprekk:

 • Normalisere og se på det som en del av læringsprosessen ved å slutte.
 • Identifisere situasjonen for sprekken og legge planer for å hindre/unngå ny glipp/sprekk.
 • Oppmuntre til nytt slutteforsøk.

Fjerde møte, 3 måneder etter røykeslutt

 • Gi ros og anerkjennelse for røykfrihet.
 • Utforske ev problemer og vanskelige situasjoner og finn løsninger.
 • Avklare om pasienten har utviklet depressive tendenser.
 • Trappe ned ev legemidler til røykeslutt.

Ved en glipp eller sprekk:

 • Normalisere og se på det som en del av læringsprosessen ved å slutte.
 • Identifisere situasjonen for sprekken og legge planer for å hindre/unngå ny glipp/sprekk.
 • Oppmuntre til nytt slutteforsøk.

Videre oppfølging

 • Telefonkontakt/annen kontakt ved behov.

Siste faglige endring: 13. desember 2016