KAPITTEL 2
Kartlegge røykevaner ved alle egnede konsultasjoner

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2016