Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Storbritannia

Britiske retningslinjer for røykesluttjenester (sist revidert i 2013) gir disse anbefalingene (10):

 1. Nikotinlegemidler, vareniklin eller bupropion bør etter en vurdering tilbys røykere som planlegger å slutte.
 2. Ved nikotinlegemiddelbruk hos røykere i alderen 12-17 år, gravide/ammende samt blant pasienter med ustabil kardiovaskulær sykdom, skal det informeres om fordeler og risiko.
 3. Dersom nikotinlegemidler forordnes ungdom (12-17 år) med høy motivasjon for røykeslutt og sterk nikotinavhengighet, skal det skje under tett oppfølging.
 4. Helsepersonell bør spørre pasienter om enhver form for tobakksbruk.
 5. Det skal gis råd og oppmuntring for å hjelpe røykere med slutteforsøk. Informasjon om helserisiko ved passiv røyking bør inngå.
 6. Samtlige tobakksbrukere bør tilbys atferdsterapi, rådgivning og legemidler til røykeslutt – separat eller i kombinasjon. Tilpassede råd, veiledning og støtte bør spesielt gis tobakksbrukere fra vanskeligstilte grupper – eksempelvis minoriteter.
 7. Vareniklin eller bupropion bør ikke tilbys til unge <18 år og gravide/ammende.
 8. Vareniklin og bupropion kan gis til pasienter med ustabile kardiovaskulære tilstander etter en skjønnsmessig vurdering.
 9. Nikotinlegemidler, vareniklin og bupropion skal ikke foreskrives kombinert.
 10. Gravide bør informeres om at røyking er fosterskadelig, og at passiv røyking er risikabelt. Nytte kontra risiko forbundet med nikotinlegemidler bør drøftes med ammende som har forsøkt, men som ikke har lykkes med røykeslutt uten hjelpemidler.
 11. Gravide som bruker nikotinplaster bør fjerne plasteret før sengetid.
 12. Mødre, deres partnere og øvrige røykende familiemedlemmer, bør orienteres om risikoen passiv røyking utgjør for barn.

Siste faglige endring: 13. desember 2016