Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Palliasjon

Det er utarbeidet et eget Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet, 2015b). I dette kapitelet omtales kun noen av tyngdepunktene som kan skape utfordringer for palliative prostatakreftpasienter, for øvrig vises det til nevnte handlingsprogram.

Andelen pasienter med fjernmetastaser ved diagnosetidspunkt har sunket betydelig de senere år. I Norge har andelen med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet sunket til ca 10–15 % etter innføringen av PSA.

Pasienter med påvist fjernspredning har en median overlevelse på 2–3 år, mens 5 og 10 års overlevelse er på henholdsvis 20 % og 10 % (Yu, Gillessen, & Mottet, 2019) Det er sannsynlig at leveutsiktene vil øke, ettersom nye behandlingstilbud tas i rutinemessig bruk.

11.1. Truende medullakompresjon, vurderinger og anbefalinger

11.2. Hematuri

11.3. Obstruksjon urinveier

11.4. Lymfødem

Siste faglige endring: 27. januar 2023