Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.4. Oppfølging ved PSA residiv

Pasienter behandlet for PSA-residiv med kurativ intensjon bør følges på samme måte som pasienter behandlet med primær radikal strålebehandling. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å planlegge oppfølging av pasienter behandlet med radikal strålebehandling. Oppfølgingen kan med fordel skje i samarbeid med fastlege. Første kontroll bør gjennomføres 3 måneder etter avsluttet strålebehandling, videre kontroller hver 6. måned i i totalt 5 år. Etter 5 år bør det gjøres en individuell vurdering med tanke på videre oppfølging ut fra blant annet komorbiditet og forventet livslengde.

Siste faglige endring: 27. januar 2023