Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.7. Oppdateringsgruppe for Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft

Leder

 

 

 

Andreas Stensvold

onkolog, avd.sjef, Sykehuset Østfold

andreas.stensvold@so-hf.no

 

Urolog

 

 

 

Tore Knudsen

urolog, UNN

Tore.Knutsen@unn.no

 

Bjørn Brennhovd

urolog, OUS

BJORB@ous-hf.no

 

Alfred Honorè

urolog, Haukeland

Honoré, Alfred <alfred.honore@helse-bergen.no>

 

Karol Axcrona

urolog, Ahus

Karol.Axcrona@Ahus.no

 

Epidemiolog

 

 

 

Rune Kvåle

onkolog, epidemiolog

Rune.kvale@kreftregisteret.no

 

Onkolog

 

 

Arne Berg

onkolog,  Drammen sykehus

arne.stenrud.berg@gmail.com

Jan Oldenburg

onkolog, Ahus

oldenburg.jan@gmail.com

Torgrim Tandstad

onkolog, St. Olav

torgrimtandstad@gmail.com

Christoph Muller

onkolog, Sørlandet Sykehus

Christoph.Muller@sshf.no

Wolfgang Lilleby

onkolog, OUS

wll@ous-hf.no

Patolog

 

 

Ulrica Axcrona

patolog, OUS

UAXCRONA@ous-hf.no

Vebjørn Kvikstad

patolog, SUS

vebjorn.kvikstad@sus.no

MR/rtg.lege nukleærmedisin

 

 

Lars A R Reisæter

røntgenlege

lars.anders.rokne.reiseter@helse-bergen.no

Andreas Tulipan

nukleærmedisin, OUS/Haukeland

andreas@tulipan.org

Allmennmedisin

 

 

Eirik Viste

allmennpraktiker, Stavanger

eirik@byhaugen.com

Genetiker

 

 

Eli Marie Grindedal

genetiker, OUS

ELIGR@ous-hf.no

Konsultativ bistand

 

 

Lovise O Mæhle

genetiker, OUS

LOM@ous-hf.no

Sist faglig oppdatert: 01. november 2021