Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Forløpstider for prostatakreft

I Pakkeforløp for prostatakreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Forløpstider

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

10 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

24 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

32 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

3 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

32 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Overvåking uten behandling (aktiv overvåking)

3 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

66 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

37 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

66 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Overvåking uten behandling (aktiv overvåking)

37 kalenderdager

Pakkeforløp for prostatakreft finnes på Helsedirektoratets nettsider, og skal etter hvert også publiseres som webversjon. Se www.helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no

Siste faglige endring: 27. januar 2023