Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Fastlegens rolle i oppfølging av overleverer etter prostatakreft. Seneffekter etter kreftbehandling

Mange pasienter med prostatakreft vil leve med små og store seneffekter, som følge av sykdommen eller behandlingen.

Fastlegenes oppgaver i denne fasen er blant annet:

  • Å bidra til rehabilitering og tilfriskning så langt det er mulig.
  • Å bistå med sykemelding og samarbeid med NAV
  • Å følge pasienter med klinisk kontroll for å avdekke og behandle senkomplikasjoner
  • Å være bevisst på pasientens risikoprofil. Fastlegen har, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, ansvar for å følge opp pasientens risiko for ny prostatakreft, og henvise til nytt pakkeforløp der begrunnet mistanke oppstår.
  • Seneffekter og risiko knyttet til behandlingen av prostatakreft

Helsedirektoratets faglige råd knyttet til seneffekter etter kreft: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/seneffekter-etter-kreft-faglige-rad (Helsedirektoratet, 2020)

Siste faglige endring: 27. januar 2023