Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Fastlegens rolle for pasienter som er i aktiv prostatakreftbehandling

Fastlegens rolle overfor kreftpasienten vil være avhengig av mange forhold. Den etablerte lege-pasient relasjonen, avstanden fra hjem til behandlingssted og pasientens tidligere mestringserfaringer knyttet til endringer i livet, vil være avgjørende for hvor involvert fastlegen vil være i oppfølgingen av pasienten. Ved en godt etablert lege-pasient relasjon vil fastlegen kunne bidra til å kartlegge hvordan kreftsykdommen oppleves av den enkelte, og hvilke prioriteringer pasienten selv vil gjøre. (Helsenorge – Samvalg) Relasjon til pasienten over tid bidrar til at mange fastleger kan gi pasientene kontinuerlig og langvarig oppfølging. Fastlegene kjenner ofte kreftpasientens familie, og kan derfor også ha en viktig rolle med å ivareta berørte familiemedlemmer.

Fastlegen bør være tilgjengelig for å bistå i oppfølging av behandlingen, der det er hensiktsmessig for pasienten.

Innholdet kan være:

  • Smerter og komplikasjoner etter prostatakirurgi
  • Behandling av infeksjoner som oppstår under utredning og behandling
  • Hematologisk overvåkning mellom eventuelle cytostatika-kurer
  • Håndtere bivirkninger av cytostatika behandling
  • Justere smerte- og kvalmebehandling
  • Gi råd om ernæring
  • Håndtere lokale stråleskader i hud, urinveier og tarm
  • Avdekke eventuell tromboembolisk sykdom

Fastlegen kan også bidra i behandling av psykiske plager som angst, depresjon og søvnvansker, og ivaretakelse av berørte familiemedlemmer, spesielt barn. Samarbeid med hjemmetjeneste vil også kunne være noe fastlegen naturlig involverer seg i. Ved behov for sykemelding, bør en tilstrebe å følge lokale avtaler mellom sykehus og fastlegen i området. God elektronisk samhandling mellom sykehuset og fastlegen er viktig. For å kunne ha en god og oppdatert dialog med pasienten, er det ønskelig for fastlegen å få fortløpende kopier av sykehusets journalnotater.

Siste faglige endring: 27. januar 2023