Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.7. Kurativ behandling annen terapi

Annen lokalbehandling enn radikal prostatektomi, radikal stråleterapi og aktiv overvåkning anses som eksperimentell. Dette gjelder for high-intensity focused Ultrasound (HiFu), kryoterapi og all fokal behandling. All slik behandling bør kun gis i regi av kliniske studier.

I regi av Dr. Eduard Baco, Urologisk avd. ved OUS-Aker sykehus, foregår det en prospektiv randomisert nasjonal studie, hvor pasientene randomiseres mellom RP versus HIFU for lokalisert kreft i prostata (Focal Prostate Ablation Versus Radical Prostatectomy (FARP), 2017-2024).

EAU22, 6.1.5 Investigational therapies

Siste faglige endring: 27. januar 2023