Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Organisering av behandling

Det bør være lav terskel for henvisning til spesialiserte sentra med nødvendig utrednings­kompetanse og behandlingsansvar for denne pasientgruppen. Flertallet av pasienter som utredes for pancreaskreft blir vurdert inoperable; enten fordi det påvises fjernmetastaser eller lokalavansert sykdom, eller fordi andre sykdommer, sterkt redusert funksjonsnivå og/eller svært høy alder ikke er forenlig med et omfattende kirurgisk inngrep (Bjerregaard, Mortensen, Schonnemann, & Pfeiffer, 2013; Hidalgo, 2010; Warshaw, Lillemoe, & Fernandez-Del Castillo, 2012). God dialog mellom lokalsykehus og behandlings­sentra om enkeltpasienter er viktig. På den måten kan de fleste pasienter få nødvendig palliativ behandling ved lokalsykehuset, forutsatt at det er adekvat tilbud og kompetanse for bl.a. endoskopisk intervensjon og smertebehandling.

Utredning og behandling av pasienter med potensielt resektabel pancreaskreft bør foregå ved definerte sykehus i regionene (Bilimoria et al., 2007; J.A. Tol, van Gulik, Busch, & Gouma, 2012; van Heek et al., 2005) som har:

  • Radiologisk avdeling med kompetanse og utstyr for presis vurdering av stadium og resektabilitet. Det forutsetter radiologisk spesialkompetanse innen CT og MR diagnostikk.
  • Kirurgisk avdeling med gastrokirurger med spesialkompetanse innen alle typer pancreaskirurgi.
  • Samlet god kompetanse innen endoskopisk og radiologisk pancreasdiagnostikk (inkl. EUS), intervensjon for tilstander forårsaket av pancreaskreft og behandling av eventuelle komplikasjoner til pancreaskirurgi.
  • Kreftavdeling og onkologer med kompetanse innen behandling av pancreaskreft, både med kurativt og palliativt siktemål.
  • Patologisk avdeling og patologer med spesialkompetanse på feltet, og god frysesnittdiagnostikk.
  • Anestesi- og intensivavdeling med adekvat kompetanse og kapasitet.
  • Etablerte multidisiplinære team basert på fagmiljøer omtalt ovenfor.

Siste faglige endring: 05. juli 2021