Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Sammendrag av anbefalinger

 

Evidensgrad

Pasienten bør ha en etterkontroll på kirurgisk poliklinikk 4–6 uker etter gjennomført operasjon med kurativ intensjon. Her bør informasjon om endelig histologi, og avklaring av andre generelle forhold tas opp. Pasienten må få summert opp og repetert den gjennomførte behandling og resultatene av denne. Vurdering av pasientens aktuelle allmenn- og ernæringstilstand bør vektlegges og dokumenteres.

D

Dersom pasienten er aktuell for adjuvant kjemoterapi, må pasienten henvises til kreftavdeling for vurdering og informasjon så snart histologisvaret foreligger.

D

Etter gjennomført primærbehandling (operasjon + eventuell adjuvant kjemoterapi) følges pasientene videre av  fastlege. Fokus bør rettes mot vurdering av allmenn- og ernæringstilstand og på symptomer som kan gi mistanke om residiv eller metastaser.

D

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale noe spesielt tidsintervall mellom slike konsultasjoner, og heller ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av bildediagnostikk eller spesielle blodprøver.

C

Ved klinisk mistanke om residiv/metastaser bør utredning med CT abdomen/ thorax, relevante blodprøver og CA 19‑9 som tumormarkør vurderes. Pasienten bør vurderes for palliativ tumorrettet behandling, men også  for behov for symptomrettet og generell palliativ behandling.

D

Siste faglige endring: 21. august 2023