Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.2. Kontroll hos kirurg etter gjennomført operativ behandling med kurativ intensjon

Opererte pasientene bør tilbys en kontroll hos kirurg 4–6 uker etter utskrivning slik at relevant informasjon, som f. eks. endelig svar på histologi, uavklarte spørsmål knyttet til det gjennomførte operative inngrepet, og eventuelle komplikasjoner, kan gjennomgås (Labori, Verbeke, & Gladhaug, 2015). Like viktig er vurdering av allmenn- og ernæringstilstand (eventuelt behov for enzymsubstitusjon). Funksjonsstatus (ECOG-status) bør dokumenteres. Relevante blodprøver bør kontrolleres, inkludert fastende blodsukker (obs. diabetes mellitus).

Om pasienten er aktuell for og interessert i adjuvant kjemoterapi, må henvisning sendes til kreftavdeling for vurdering så snart histologisvaret foreligger. Eventuell adjuvant kjemoterapi bør være påbegynt senest innen 12 uker fra operasjonstidspunktet (Valle et al., 2014). Det bør utføres en CT thorax /abdomen/bekken både ved behandlingsoppstart og etter gjennomført adjuvant kjemoterapi.

Det er ikke grunnlag for å anbefale en spesifikk poliklinisk oppfølgning ved sykehuset framfor den kontakten pasienten likevel har med fastlegen sin. Eventuell blodprøvekontroll og radiologisk utredning bør være symptomrettet.

Siste faglige endring: 05. juli 2021