Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. TNM klassifikasjon

Basert på 8. utgave av TNM-klassifikasjonen (TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition, 2017).

Karsinomer utgående fra pancreas

pTx

Tumor, ingen informasjon

pT0

Tumor ikke påvist

pTis

Carcinoma in situ (inkluderer PanIN-III)

pT1a

Tumors største diameter ≤ 0.5 cm

pT1b

Tumors største diameter > 0.5 cm - ≤ 1 cm

pT1a

Tumors største diameter > 1 cm- ≤ 2 cm

pT2

Tumors største diameter > 2 cm ≤ 4 cm

pT3

Tumors største diameter > 4 cm

pT4

Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior

pNx

Ingen informasjon

pN0

Ingen metastaser i regionale lymfeknuter

pN1

pN2

Metastaser i 1-3 regionale lymfeknuter

Metastaser i ≥ 4 regionale lymfeknuter

pM0

Ingen fjernmetastaser

pM1

Fjernmetastaser påvist

 Stadieinndeling:

Stadium

T

N

M

0

is

0

0

IA

1

0

0

IB

2

0

0

IIA

3

0

0

IIB

1,2,3

N1

0

III

4 (enhver N)

N2 (T1, 2, 3)

0

IV

enhver

enhver

1

Karsinomer utgående fra ekstrahepatisk gallegang – distal 

pTx

Tumor, ingen informasjon

pT0

Tumor ikke påvist

pTis

Carcinoma in situ

pT1

Tumor infiltrerer gallegangen < 5 mm

pT2

Tumor infiltrerer gallegangen 5 mm - ≤ 12 mm

pT3

Tumor infiltrerer gallegangen > 12 mm

pT4

Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior

pNx

Ingen informasjon

pN0

Ingen metastaser i regionale lymfeknuter

pN1

Metastaser i 1-3 regionale lymfeknuter

pN2

Metastaser i ≥ 4 regionale lymfeknuter

pM0

Ingen fjernmetastaser

pM1

Fjernmetastaser påvist

Karsinomer utgående fra Ampulla Vaterii 

pTx

Tumor, ingen informasjon

pT0

Tumor ikke påvist

pTis

Carcinoma in situ

pT1

Tumor begrenset til ampulla Vateri eller sphincter Oddii

pT2

Tumor infiltrerer duodenalveggen forbi sphincter of Oddi og/eller innvekst i duodenal submucosa

pT3a

Tumor infiltrerer pancreas ≤ 0.5 cm

pT3b

Tumor infiltrerer pancreas > 0.5 cm, eller innvekst i peripancreatisk vev eller duodenal serosa

pT4

Tumor infiltrerer peripankreatisk vev, tilgrensende organer eller strukturer

pNx

Ingen informasjon

pN0

Ingen metastaser i regionale lymfeknuter

pN1

Metastaser i 1-2 regionale lymfeknuter

pN2

Metastaser i ≥ 3 regionale lymfeknuter

pM0

Ingen fjernmetastaser

pM1

Fjernmetastaser påvist

Siste faglige endring: 05. juli 2021