Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Forløpstider for bukspyttkjertelkreft

I Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft er det utarbeidet følgende forløpstider:

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

8 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

36 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

36 kalenderdager

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft finnes på Helsedirektoratets nettsider Se www.helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløp. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no

Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes på www.helsedirektoratet.no

 

Siste faglige endring: 05. juli 2021