Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Sammendrag av anbefalinger

 

Evidensgrad

CT undersøkelse (m/«pancreas protokoll» og CT thorax og bekken) er basisundersøkelser i diagnostikk og utredning.

B

MR spesielt og EUS (eventuelt m/FNA) og PET-CT kan være nyttige supplerende undersøkelsesmodaliteter hos utvalgte pasienter.

B

ERCP er en terapeutisk prosedyre, og har ingen plass i diagnostikken av pancreaskreft. Prosedyren bør ikke gjøres før det er utført adekvat bildediagnostikk med CT pancreas.

D

Ved klinisk mistanke om sykdomstilbakefall utføres primært CT. Ved mistanke om lokoregionalt residiv anbefales «CT pancreas protokoll».

B

Diagnostisk laparoskopi i generell anestesi er kun aktuelt ved spesielle problemstillinger, og er ikke del av standard utredning.

B

Tumormarkører (CA 19‑9) har ingen plass i screening, og har liten diagnostisk verdi, men kan gi prognostisk informasjon, og være til nytte for monitorering av effekten av systemisk kjemoterapi.

B

Pre-operativ perkutan ultralydveiledet biopsi/cytologi av antatt pancreaskreft frarådes på grunn av risiko for implantasjonsmetastaser, og fordi undersøkelsen har lav sensitivitet. Hvis pre-operativ morfologisk diagnose anses som nødvendig, bør EUS-FNA foretrekkes.

C

Siste faglige endring: 21. august 2023