Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Spesielt sårbare situasjoner

Noen grupper er spesielt sårbare for endring og en plan for individuell oppfølging er nødvendig for å forebygge sosiale og økonomiske konsekvenser av sykdom. Følgende grupper bør få tilbud om oppfølging fra sosionom på sykehus eller i den kommunale helse og omsorgstjenesten:

  • Pasienter under 18 år
  • Ungdom/studenter over 18 år
  • Pasienter som er alene med omsorg for barn under 18 år
  • Pasienter med svakt sosialt nettverk
  • Pasienter som er selvstendig næringsdrivende, spesielt enkeltmannsforetak
  • Pasienter som tidligere har hatt store psykososiale belastninger
  • Pasienter som har tilbakefall av sykdom
  • Pårørende som har en omfattende pleie og omsorgsrolle
  • Pårørende som har behov for praktisk eller økonomisk støtte som følge av sykdom i familien

Samarbeid med sosionom

Sosionomer i sykehus, og i den kommunale helse og omsorgstjenesten har spisskompetanse og bred kunnskap om rettigheter, hjelpe- og støtteordninger og kan gi adekvat informasjon, råd og veiledning. Sosionomer har kompetanse i nettverks-og familiearbeid og vil ut i fra pasienten og familiens behov koordinere samarbeid med NAV, sosiale tjenester, barnevern, familievern, boligkontor og andre sosialfaglige etater.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019