Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Klinisk tilnærming

Kartlegging av inntekt og tilknytning til arbeid

Helse- og sosialfaglig personell bør systematisk kartlegge pasientens tilknytning til arbeid, inn­tekt og ytelser fra NAV, dette for å avdekke behov for oppfølging og for å sikre at pasienten og familien har søkt om de ytelsene de har rett på som følge av alvorlig sykdom og funksjonsendring.

  • Er pasienten i et arbeidsforhold?
  • Mottar pasienten ytelser fra NAV, hvilke og hvor lenge?
  • Hvor mange bor i husstanden, er de flere som har inntekt?
  • Har pasienten opplevd at inntekt, utgifter eller funksjonsnivå har endret seg som følge av sykdom?
  • Har pasienten økonomiske bekymringer eller behov for informasjon om rettigheter?

Behovet for konkret bistand varierer. Ofte vil kartlegging av sosioøkonomisk situasjon supplert med informasjon, råd og veiledning i forhold til aktuelle problemstillinger være tilstrekkelig. Mange vil trenge konkret hjelp til å finne og fylle ut søknadsskjema og sikre at krav til dokumentasjon og frister overholdes (Harlo & Kvikstad, 2016).

Siste faglige endring: 14. oktober 2019