Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.8. Egenandeler og frikort

Ytelser ved behov for helsetjenester, legemidler, behandling, utstyr, næringsmidler, og transport som følge av sykdom.

Frikort for helsetjenester

Privatpersoner får frikort for helsetjenester når de har betalt over et visst beløp i egenandeler. De slipper da å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag. Når egenandelstak er nådd vil Helfo automatisk sende ut frikort til pasienten som slipper å betale egenandeler ut kalenderåret. Det finnes to kategorier frikort, egenandelstaket reguleres årlig.

Egenandelstak 1

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 365 kroner for 2019. Frikort etter egenandelstak 1 gjelder godkjente egenandeler fra:

  • Lege
  • Psykolog
  • Poliklinikk (sykehus)
  • Røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept

Egenandelstak 2

Taket for frikort egenandelstak 2 er 2085 kroner for 2019. Frikort etter egenandelstak 2 gjelder godkjente egenandeler fra:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannbehandling
  • Opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Utfyllende informasjon finnes på helfo.no og i folketrygdloven (Lov om folketrygd (folketrygdloven)).

Siste faglige endring: 14. oktober 2019