Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 2.9. Psykologer

Kompetansekrav

Nivå C

Kompetanse tilsvarende nivå C skal sette psykologspesialisten i stand til å fylle sin rolle i det palliative teamet. Psykologspesialisten skal kunne:

 • Gjøre en psykososial vurdering av pasient og pårørende, inkludert vurdering av angst og depresjon
 • Håndtere kriser og krisereaksjoner
 • Vurdere og håndtere sorgreaksjoner og selvmordsrisiko
 • Arbeide med kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende
 • Arbeide i forhold til familier
 • Samhandle aktivt med resten av behandlingsteamet og kjenne sykehuset som system
 • Anvende avspenning og/eller lignende teknikker i behandlingen (hypnose, autogen trening mv.)
 • Anvende anerkjent traumebehandlingsteknikker (kognitiv atferdsterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) mv.)
 • Anvende en bio-psyko-sosial forståelse av smertetilstander
 • Gi informasjon og støtte til pasienter, pårørende og helsepersonell i spørsmål som angår psykologiske reaksjoner ved alvorlig sykdom
 • Undervise og informere studenter, kolleger, andre helsearbeidere og publikum om psykologiske reaksjoner ved alvorlig sykdom og håndtering av disse
 • Delta i forskning og fagutvikling

Utdanning

Nivå A: Profesjonsutdanning i psykologi leder fram til godkjenning som psykolog. Alle godkjente psykologer kan arbeide med kliniske problemstillinger.

Nivå B: En psykolog uten spesialistutdanning bør ha veiledning fra spesialist eller særskilt kompetent psykolog dersom vedkommende skal arbeide med palliative problemstillinger.

Nivå C: Gjennomført spesialistutdanning med varighet på minimum 5 år og særskilte krav til praksis, veiledning og kurs samt en skriftlig oppgave kvalifiserer til psykologspesialist. Det er ingen spesialutdanning innenfor helsepsykologi, men både klinisk psykologi og samfunnspsykologi er relevante for palliasjon. Spesialkompetanse innenfor palliasjon må skaffes via kurs og relevant praksis.

Forslag til tiltak

Norsk psykologforening bør arbeide mot en spesialitet i helsepsykologi der bl.a. palliative problemstillinger inngår.

Siste faglige endring: 14. oktober 2019