Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Innledning

Palliasjon omfatter ivaretakelse av både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Fagfeltet kjennetegnes derfor av en tverrfaglig tilnærming med høy grad av samarbeid og samhandling, der også pasienten og de pårørende inngår som en del av teamet.

Dette kapittelet tar for seg en del av de utfordringene helsepersonell stadig står overfor i palliativt arbeid, mens kapittel Symptomer og tilstander gir retningslinjer for behandling av noen av de vanligste symptomer og tilstander ved langtkommen kreftsykdom.

Følgende tema vil bli belyst i dette kapitlet:

  • Kommunikasjon
  • Ivaretakelse av fysisk funksjon
  • Ivaretakelse av ernæringsmessige behov
  • Pårørende
  • Åndelige og eksistensielle utfordringer
  • Den døende pasienten
  • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Siste faglige endring: 14. oktober 2019