Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Definisjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer palliasjon som følger (Helsedirektoratet, 2015; WHO definition of palliative care):

Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved tidlig identifisering, grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte, og andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art.

Pasienter med livstruende sykdom opplever ofte lange sykdomsforløp med mange ulike faser. Mange får sykdomsrettet behandling i flere år, og opplever ulike bivirkninger og symptomer, og har mange tapsopplevelser underveis (figur 1.1). WHO vektlegger at palliasjon skal benyttes i hele sykdomsforløpet, og ikke bare ved livets slutt:

Palliasjon er aktuelt tidlig i sykdomsforløpet sammen med annen behandling som har til hensikt å forlenge livet, som for eksempel medikamentell kreftbehandling og strålebehandling, og omfatter også undersøkelser som er nødvendige for å forstå og håndtere symptomer og komplikasjoner som sykdommen medfører.

I tillegg angir WHO følgende viktige presiseringer om palliasjon:1

  • Lindrer smerte og andre plagsomme symptomer;
  • Anerkjenner døden som en naturlig del av livet;
  • Har verken til hensikt å fremskynde eller utsette døden;
  • Inkluderer psykologiske og åndelige/eksistensielle aspekter i pasientomsorgen;
  • Tilbyr nødvendig hjelp og støtte slik at pasientene kan leve et så aktivt liv som mulig frem til døden inntreffer;
  • Tilbyr nødvendig hjelp og støtte slik at pårørende kan håndtere både pasientens sykdom og egen sorgprosess;
  • Bruker en tverrfaglig tilnærming for å ivareta pasienter og pårørendes behov, også i sorgprosessen hvis påkrevd;
  • Skal forbedre livskvaliteten og kan også virke positivt på sykdomsforløpet.
Palliasjon.png
Figur 1.1: Ulike faser av livstruende sykdom, pasientens opplevelser underveis og palliasjon som et viktig tilbud til pasienter og pårørende i hele sykdomsforløpet (opphavsrett: Stein Kaasa. Publisert med tillatelse)

1 Arbeidsgruppen har fått oversatt kulepunktene ved hjelp av et oversetterfirma og eksperter i fagmiljøet etter anbefaling fra EORTC.

 

Siste faglige endring: 14. oktober 2019