Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 3. Aktuelle nettadresser

Organisasjoner og foreninger

Norsk Palliativ Forening

www.palliativ.org

Norsk forening for palliativ medisin

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-forening-for-palliativ-medisin/

Kreftforeningen

www.kreftforeningen.no

Termik

vefsn.termik.no

Røde Kors

www.rodekors.no

Offentlige etater og institusjoner

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

www.nav.no

Behandlingshjelpemidler

www.behandlingshjelpemidler.no

Helsebiblioteket

www.helsebiblioteket.no

Kommunal pensjonskasse

www.klp.no

Lovdata

www.lovdata.no

Folkehelseinstituttet

www.fhi.no

Offentlig servicekontor

www.norge.no

Regjeringen og departementene

www.regjeringen.no

Helsedirektoratet

www.helsedirektoratet.no

Statens lånekasse

www.lanekassen.no

Statens pensjonskasse

https://www.spk.no/

Internasjonale ressurser

ASCO (American Society of Clinical Oncology)

https://beta.asco.org/

ESMO (European Society for Clinical Oncology)

https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care

ESMO Designated Centres of Integrated Oncology & Palliative Care

https://www.esmo.org/Patients/Designated-Centres-of-Integrated-Oncology-and-Palliative-Care

European Palliative Care Research Centre

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/prc?fbclid=IwAR2KCm8tguNIX2SsV-LXM-TQGXr_tQD6_OC5RO6zlOmrYUYm6_tka6dbSto

EAPC (European Association for Palliative Care)

www.eapcnet.eu

IAHPC (International Association for Hospice and Palliative Care)

www.hospicecare.com

National Institute for Health and Clinical Excellence: Supportive and Palliative Care

www.nice.org.uk

Palliative drugs

www.palliativedrugs.com

Center to Advance Palliative Care, New York

www.capc.org

 

Siste faglige endring: 14. oktober 2019