Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.7. Prognostiske faktorer

Anatomiske, histologiske, kliniske, og molekylære faktorer gir oss prognostisk informasjon.

Anatomiske forhold/parametere gjenspeiles i TNM klassifiseringen; tumorstørrelse, infiltrasjon i nyrebekken/hilært-/perirenalt fettvev/nyrevenen eller dens segmentale forgreninger/binyre, spredning til regionale lymfeknuter og fjernmetastasering.

Histopatologiske prognostiske parametere inkluderer subklassifisering av nyrecellekarsinom, gradering av tumor i henhold til. WHO/ISUP graderingssystemet (Delahunt et al., 2013; Moch et al., 2016), sarkomatoid/rhabdoid differen­siering, tumornekrose og kar.

Flere molekylære markører som involverer mutasjonsanalyser, metyleringsstatus og gen­ekspre­sjonsprofilering, har blitt undersøkt som potensielle markører ved behand­lingsvalg for metastatisk nyrecellekarsinom. Disse er ikke endelig validerte.

Siste faglige endring: 24. april 2023