Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Patologiens rolle i den diagnostiske prosessen

Histopatologisk undersøkelse av svulstvevet legger grunnlaget for klassifisering av nyre­svulsten, fastslår om inngrepet er radikalt eller ikke, og gir grunnlaget for å fastslå patologisk tumorstadium ifølge pTNM-klassifikasjonen (Brierley et al., 2017). Den siste utgaven av TNM-versjonen brukes i dag (Brierley et al., 2017). Fullstendig TNM-stadium bestemmes av resultatene fra klinikk, radiologi og histopatologisk undersøkelse.

Nyresvulstene klassifiseres hovedsakelig etter histopatologisk undersøkelse av rutinefargete hematoxylin-eosin vevssnitt, men en gruppe nyresvulster er definert ut fra molekylære karaktertrekk hvor supplerende undersøkelser med immunhisto­kjemi, FISH (Fluorescens In Situ Hybridisering) eller andre molekylære undersøkelser er nød­vendig for endelig klassifisering. Histopatologisk diagnostikk baserer seg på vevsundersøkelse fra partiell eller radikal nefrek­tomi, av og til nålebiopsi. Nyresvulstene blir klassifisert etter WHO 2022 som i stor grad bygger på retningslinjer fra ISUP (International Society of Urological Pathology) konsensusmøte i Vancouver, 2012 (Srigley et al., 2013; WHO Classification of Tumours Editorial Board, 2022).

Siste faglige endring: 24. april 2023