Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.5. Makroskopisk undersøkelse av nyrepreparater

Det anbefales bruk av fastsatte maler. Alle forhold av betydning for TNM-klassifikasjonen må spesifiseres (Amin et al., 2017). For håndtering av nyrepreparater vises også til Handling and staging of Renal Cell Carcinoma – The International Society of Urological Pathology Consensus (ISUP) conference recommendations (Trpkov et al., 2013).

Resektat

Reseksjonsflater tusjes for best mulig vurdering av disse. Størrelse på preparatet angis i cm. Største tumordiameter angis i cm. Tumors avgrensning og snittflate beskrives. Relasjon mellom tumor og nyrekapsel/perirenalt fettvev og reseksjonsflate beskrives. Det må tas snitt fra ulike områder i tumor, særlig solide partier. Antall snitt er avhengig av tumors størrelse og makro­skopisk utseende, men 1 snitt per cm av tumor med et minimum på 3 snitt anbefales å støpes inn. Snitt fra reseksjonsflate og områder som belyser tumors relasjon til kapsel og perirenalt vev, samt snitt fra makroskopisk upåfallende nyrevev må inkluderes.

Nefrektomi

Det anbefales å legge et initialt snitt langs preparatets lengdeakse. Tusjing av marginer, enten selektiv tusjing av reseksjonsflater nær tumor eller hele den ytre overflaten. Preparatet beskrives. Tumors lokalisasjon, antall, utbredelse, avgrensning og snittflate beskrives. Største utbredelse av tumor måles i cm. Ved mål av tumorstørrelse ekskluderes eventuell tumor­trombe i nyrevene/vena cava. Ved multiple tumorer anbefales å måle utstrekning på de fem største. Tumors relasjon til kapsel/perirenalt fettvev/gerotas fascie/sinus fettvev/nyrebekken, samt store kar, binyre og eventuelle regionale lymfeknuter angis. Antall snitt til mikroskopisk under­søkelse er avhengig av tumors størrelse og makroskopisk utseende. Et snitt per cm av tumor med et minimum på 3 snitt anbefales å støpes inn, men snittuttak må tilpasses hvert enkelt preparat. Snitt fra områder med forskjellig makroskopisk karakter, inklusive nekrose, må inkluderes. Det må tas snitt for vurdering av eventuell innvekst i nyresinus, perirenalt fettvev, nyrebekken, reseksjonsflate og binyre, karstilk samt snitt fra makroskopisk upåfallende nyrevev.

Ved usikkerhet om innvekst i nyresinus makroskopisk, og/eller ved tumorstørrelse 5 cm eller mer, bør det støpes inn minst 3 blokker herfra. Ved multiple tumorer tas snitt fra de fem største.

Makroskopisk tumortrombe i randen av nyrevenen er ikke uten videre ensbetydende med at reseksjonsranden ikke er fri. Nyrevenen kan ha trukket seg sammen/tilbake etter reseksjonen slik at kirurgisk fri reseksjonsrand ved makroskopisk undersøkelse likevel synes å omslutte tumortromben. Her kan kirurgens vurdering og det preoperative bildet være avgjørende. ISUP konsensus anser marginen som positiv dersom det mikroskopisk er veggfast trombe i snitt fra reseksjonskant (Trpkov et al., 2013).

Siste faglige endring: 24. april 2023