Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Innsending av kirurgisk preparat til histopatologisk diagnostikk

Remissen bør inneholde opplysninger som har relevans for patologisk vurdering. Minimum er: sideangivelse, forskjellige fraksjoner og klinisk TNM-stadium. Beholdere med nyreprepa­ratet og eventuelle andre preparater skal alle merkes med pasientdata og kobles til remissens opplysninger og fraksjoner.

På patologiavdelinger der det foreligger mulighet for biobanking skal preparatet sendes ferskt uten fiksering, optimalt på is for oppskjæring og biobanking, og deretter fiksering på formalin. Om preparatet sendes ferskt, bør tidspunktet for iskemi angis.

Der biobanking ikke er aktuelt, skal preparatet legges på formalin på operasjonsstuen.

Reseksjonsranden ved vena renalis bør markeres.

Siste faglige endring: 24. april 2023