Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Pakkeforløp for kreft for nyrekreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et stan­dard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunika­sjon/​dia­log med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakke­forlø­pet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrun­net mis­tan­ke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Les mer om Pakkeforløp for nyrekreft

Det er egne Diagnoseveiledere for inngang til pakkeforløp for kreft.  

Siste faglige endring: 24. april 2023