Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Nasjonalt handlingsprogram for nyrekreft ble første gang publisert som nasjonal faglig retnings­linje av Helsedirektoratet i 2007. Handlingsprogrammet har ikke vært oppdatert siden 2015, og spesielt innen medikamentell behandling har det vært en rivende utvikling. Fra og med denne utgaven bygger de norske anbefalingene hovedsakelig på EAU (uroweb.org) (European Association of Urology) og ESMO (esmo.org) (European Society for Medical Oncology) sine retningslinjer (Ljungberg et al., 2022a; Powles et al., 2021), men er forkortet og tilpasset norske forhold.

Oppdateringsgruppen har vært bredt sammensatt av alle spesialiteter som til daglig jobber med behandling og oppfølging av nyrekreft.

Representantene er oppnevnt av Helsedirektoratet i dialog med de regionale helseforetakene, etter anbefaling fra Norsk Urologisk Cancer Gruppe. I tillegg har gruppen hatt hjelp fra Kreft­registeret, og kollegaer nasjonalt har fått mulighet til å gi tilbakemeldinger. Vi har lagt vekt på en multidisiplinær tilnærming i utarbeidelsen av handlingsprogrammet, i tråd med kreftstrate­gien fra 2013 og 2018.

Utvikling i faget er stor, og det kommer kontinuerlig ny kunnskap som kan endre retnings­linjene. Handlingsprogramgruppen legger derfor opp til årlige oppdateringer.

Vi håper at 2023-utgaven av handlingsprogrammet blir nyttig for alle som jobber med denne pasientgruppen. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om innhold og eventuelt nye emner som bør dekkes.

Siste faglige endring: 24. april 2023