Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Biopsi

Biopsi av solide nyretumorer (> 1 cm) utføres med sylinderbiopsi og har høy treffsikkerhet. Ved tilfeldig påvist solid nyrelesjon bør denne være > 15mm i størrelse før biopsering. Dette fordi differensiering mellom papillært adenom og papillært nyrecellekarsinom er basert på størrelse (Moch et al., 2016).

Det foreligger godt samsvar mellom biopsi og kirurgisk preparat. Det kan forekomme vansker med gradering i form av underscoring etter WHO tumorgrad samt vansker i differensieringen mellom onkocytomer og kromofobe nyrecellekarsinomer (Marconi et al., 2016). Biopsi utføres oftest UL- eller CT-veiledet (med eller uten fusjon) vanligvis med en 18G sylinderbiopsinål under lokalanestesi. Det anbefales å sikre minst 2 gode sylindre. CEUS kan under prosedyren differensiere mellom nekrose og viabelt vev og kan øke det diagnostiske utbyttet (Huang et al., 2017). Fusjonsveiledet biopsi kan øke treffsikkerheten.

Det har til nå ikke blitt publisert data på implantasjonsmetastase i stikk-kanalen ved bruk av koaxial teknikk. Også uten koaxial teknikk er dette meget sjeldent (Macklin et al., 2019). Komplikasjoner ved biopsi er sjeldne, der perirenalt hematom er den hyppigste og generelt selvbegrensende. Risiko for klinisk signi­fikant blødning er 0 –1,4 %; 0,7 % i en samlet analyse (Marconi et al., 2016). Det foreligger størst risiko for blødning ved biopsi av hilære lesjoner.

Biopsi av små tumorer minker risiko for reseksjon av benigne lesjoner. Alle pasienter med en svulst ≤ 4 cm bør vurderes for biopsi når resultatet vil endre behandlingsstrategi. Her må tumor­spesifikke funn og pasientens leveutsikter vurderes helhetlig (Finelli et al., 2017).

Biopsi kan være indisert:

 • Ved aktiv overvåking initialt eller ved tumorvekst
 • Metastatisk nyrecellekarsinom før medikamentell behandling
 • Bildediagnostisk tvil om tumor etiologi (nyrecellekarsinom, urotelialt karsinom, lymfom, metastase, inflammatorisk eller infeksiøs prosess
 • Tumor i singel nyre
 • Ved multiple og/eller bilaterale tumorer
 • Eldre og komorbide pasienter der inngrepet i seg selv kan være en større risiko
  enn å leve med svulsten
 • Pasienter som risikerer behandlingskrevende nyresvikt etter kirurgi
 • Før ablasjonsbehandling av nyretumorer, i egen separat intervensjon
 • Vurderes ved Bosniak IV med større solide komponenter

Biopsi er ikke indisert hos:

 • Komorbide og skrøpelige pasienter som skal behandles konservativt uansett biopsisvar
 • Utvetydig malign tumor som uansett skal opereres
 • Atypiske cyster uten solide elementer

Siste faglige endring: 24. april 2023