Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.5. Neoadjuvant og adjuvant behandling

Neoadjuvant medikamentell behandling for en operabel svulst anbefales ikke utenfor kliniske studier.

Det er ikke evidens for at adjuvant strålebehandling øker overlevelse (Rodríguez-Fernández et al., 2019).

Adjuvant behandling med tyrosinkinasehemmer (TKI) har i studier vist sprikende resultater vedrørende sykdomsfri overlevelse; det er ikke vist bedring i total overlevelse (OS) og anbefales ikke (Haas et al., 2016; Motzer et al., 2017; Ravaud et al., 2016; Sun et al., 2018). For adjuvant behandling med immunterapi har en studie vist økt sykdomsfri overlevelse, men over­levelsesdata er umodne (Choueiri et al., 2021b). Tre andre foreløpig upubliserte studier er negative med tanke på sykdomsfri overlevelse (Allaf et al., 2022; Bex et al., 2022; Motzer et al., 2022b). Upubliserte data på mTOR hemmer adjuvant har vist effekt på tilbakefallsfri over­levelse, men overlevelsesdata er ikke rapportert enda (Everest) (Ryan et al., 2022).

Adjuvant medikamentell behandling anbefales ikke per i dag.

Siste faglige endring: 24. april 2023