Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Palliativ behandling

De fleste NET-pasienter med metastaser har lang forventet levetid, selv om de ikke kan bli kurert for sin sykdom. Flere er i arbeid selv med avansert sykdom. Det kan by på psykososiale utfordringer å leve med en slik kreftsykdom, og her kan pasientforeningen for nevroendokrine svulster, CarciNor, være til hjelp (http://www.carcinor.no/).

Målet med ev. tumorrettet palliativ behandling er å oppnå forlenget levetid samtidig med best mulig symptomlindring og livskvalitet, og er beskrevet andre steder i handlingsprogrammet.

Pasienter med metastatisk NEN vil i den siste fasen av sykdommen kunne ha de samme plager og behov for symptomlindring som andre kreftpasienter (Palliasjon: nordisk lærebok, 2016), og man må vurdere om pallia­tive team skal kobles inn som et supplement til oppfølging fra fastlege og hjemmetjenesten.

For mer informasjon om symptomrettet palliativ behandling, vises det til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 

Siste faglige endring: 20. oktober 2020