Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Klinisk presentasjon

Epidemiologiske data på denne relativt nylig definert subtype er begrensede. NET G3 utgjør mellom 1–15 % av GEP-NEN med Ki-67 > 20 %. Primær tumor forekommer vanligvis i pankreas (Heetfeld et al., 2015; Milione et al., 2017). Metastatisk sykdom er ofte til stede allerede ved diagnosetidspunktet (Sorbye et al., 2018). Median overlevelse ved metastatisk sykdom ser ut til å være 33–41 mnd., noe som er betydelig bedre enn ved NEC (Basturk et al., 2015; Heetfeld et al., 2015). Hormon-indusert endokrine symptomer kan forekomme.

Utredning

NET G3 er morfologisk høyt differensierte, men kan i noen tilfeller være vanskelig å skille fra NEC. Ki-67 indeks er vanligvis 21–50 %, og svært sjeldent høyere. CT thorax/abdomen bør utføres som initial staging. 68Ga-DOTATOC-PET viser oftest høyt opptak og bør utføres med tanke på mulig fremtidig radiopeptid behandling. 18F-FDG PET bør utføres før ev. PRRT behandling for å utelukke eventuell diskordant opptak.

Behandling

Behandling av lokalisert sykdom er lite dokumentert. I prinsippet bør kirurgi ved NET G3 vurderes som for NET G2. Kirurgi for fjernmetastaser kan være aktuelt.

Adjuvant behandling

I påvente av eventuelle studiedata, anbefales som ved NET G2 ingen adjuvant behandling.

Palliativ behandling

Det er for lite data til å gi bastante råd vedrørende optimal førstelinjepalliativ behandling. Responsrate (0–24 %) og progresjonsfri overlevelse (2,4–5 mnd.) er etter platina-basert behandling mye dårligere enn for NEC. En NET G2 behandlingsstrategi er anbefalt i påvente av data. Temozolomide/capecitabine, everolimus og sunitinib har alle vist effekt i små studier (Sorbye et al., 2019; Sorbye et al., 2018). Det er liten erfaring med bruk av SSA, men kan prøves forsøksvis ved NET G3 med Ki-67 i det lavere nivået. PRRT ser ut til å ha god effekt på NET G3 (Carlsen et al., 2019; Sorbye, Kong, et al., 2020), men det bør være høyt opptak på 68Ga-DOTATOC-PET i alle lesjoner påvist på 18F-FDG PET (ref).

Oppfølging og prognose

Radikalt opererte pasienter bør kontrolleres med CT thorax/abdomen hver 3.–6. måned initialt. NET G3 ser generelt ut til å ha en bedre prognose enn NEC, men verre enn for NET G2. Kontroller kan avsluttes etter (5-)10 år.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020