Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Forløpstider for nevroendokrine svulster

I Pakkeforløp for nevroendokrine svulster er det utarbeidet følgende forløpstider ved mistanke om, eller bioptisk verifisert, nevroendokrin svulst, høyt og middels differensiert (G1-2):

Forløpstider

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

14 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

21 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

21 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

21 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

21 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

56 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

56 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Strålebehandling

56 kalenderdager

Er nevroendokrint karcinom lavt differensiert, G3, verifisert ved biopsi – eller dette ikke kan utelukkes – skal forløpstidene være vesentlig kortere enn de oppsatte.

I pakkeforløpet for nevroendokrine svulster er NEC spesifisert i teksten under tabellene for forløpstidene for NET i de enkelte kapitlene om inngang, utredning og behandling.

Pakkeforløp for nevroendokrine svulster finnes på Helsedirektoratets nettsider www.helsedirektoratet.no.

Det er utarbeidet en egen diagnoseveileder for fastleger for inngang til pakkeforløpet. Diagnoseveiledere finnes på www.helsedirektoratet.no.

Det er også utarbeidet pasientinformasjonsskriv, som finnes på www.helsedirektoratet.no.

Siste faglige endring: 20. oktober 2020