Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Blodprøver og biomarkører

Blodprøver ved begrunnet mistanke om nevroendokrin svulst omfatter hematologisk status, samt nyre- og leverprøver: Hb, leukocytter, trombocytter, kreatinin, elektrolytter, INR, ALAT, ASAT, ALP, GT, bilirubin.

Nyrefunksjon er av betydning for gjennomføring av radiologiske undersøkelser med i.v. kontrast og eventuell senere behandling med kjemoterapi eller radionuklidterapi (PRRT). Kartlegging av leverfunksjon er spesielt viktig dersom det foreligger levermetastaser.

Kromogranin A

Mellom 60 og 80 % av NET-pasientene har økte S-CgA-verdier (Kanakis & Kaltsas, 2012). Høye nivåer gjenspeiler tumorbyrde og er forbundet med dårligere prognose (Janson et al., 1997). Måling av CgA kan være nyttig i diagnostisering, vurdering av behandlingseffekt og for påvisning av residiv (K. H. Jensen et al., 2013). Måling av CgA er ikke nyttig som verktøy for å påvise progresjon (Dam et al., 2020). Forhøyet CgA-verdi er ikke spesifikt for NET. Kronisk atrofisk gastritt, behandling med protonpumpehemmer, nyre-, lever- og hjerte­svikt, samt andre krefttyper, kan gi forhøyede verdier (Tropea et al., 2006). Man får mer stabile resultater dersom blodprøven tas fastende (Jianu, Fossmark, Syversen, Hauso, & Waldum, 2010). Det finnes flere analysemetoder for CgA og de kan ha ulik sensitivitet og spesifisitet (Stridsberg, Eriksson, Oberg, & Janson, 2003).

Ved NEC finnes det ingen etablerte biomarkører.

Hormoner

Ved mistanke om hormonelle symptomer måles det hormonet som ved overproduksjon kan forårsake de konkrete symptomene. Aktuelle hormoner er gastrin, insulin, c-peptid, pro-insulin, glukagon, VIP, pankreatisk polypeptid (PP), somatostatin, ACTH og kalsitonin.

5-HIAA

5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA) er et nedbrytningsprodukt av serotonin. Forhøyede verdier finnes hos 70–75 % av pasienter med NET i tynntarm. Tradisjonelt er 5-HIAA målt i 24 timers samleurin. Måling i morgenurin synes imidlertid å gi sammenlignbare resultater (Gedde-Dahl et al., 2013). Måling av 5-HIAA i urin krever diettrestriksjoner (unngå serotoninrik kost), Måling av 5-HIAA anbefales ved påvisning av tynntarms NET eller ved ukjent primærtumor.

Anbefalinger:

  • Måling av S-CgA bør gjøres som ledd i primærdiagnostikk av NET. (C)
  • Hormonanalyser anbefales som ledd i primærdiagnostikk ved mistanke om symptomer som kan være forårsaket av hormonoverproduksjon. (C)
  • Måling av 5-HIAA i urin bør gjøres som ledd i primærdiagnostikk ved tynntarms NET eller ved ukjent primærtumor. (C)

Siste faglige endring: 20. oktober 2020