Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.4. Behandling

Svulster <1 cm: Appendektomi regnes som kurativt gitt at tumor er G1 eller G2 og det er frie reseksjonsrender (Grozinsky-Glasberg et al., 2013; In't Hof, van der Wal, Kazemier, & Lange, 2008), og det ikke påvises dybdeinnvekst i mesoappendiks på 3 mm eller mer.

Svulster 1–2 cm: Appendektomi regnes som kurativt dersom det er frie reseksjonsrender, det ikke påvises innvekst i blod- eller lymfekar og det ikke er dybdeinnvekst i mesoappendiks på 3 mm eller mer.

Dersom appendektomi ikke regnes som kurativt etter disse rettningslinjene anbefales hemi­kolektomi med glandeldisseksjon, ellers regnes appendektomi som tilstrekkelig behandling gitt frie reseksjonsrender.

Svulster ≥2 cm: Indikasjon for hemikolektomi med glandeldisseksjon.

G3 svulster uansett størrelse: Indikasjon for hemikolektomi med glandeldisseksjon.

Gjennombrudd av serosa regnes ikke isolert som en indikasjon for hemikolektomi. Foreligger ikke-resektable fjernmetastaser, er det vanligvis ikke indikasjon for hemikolektomi.

Ved ikke-resektable fjernmetastaser er det indikasjon for behandling og oppfølging som for tynntarms-NET

Siste faglige endring: 20. oktober 2020